Trang chủ Tags Chất điện giải

Chủ đề: chất điện giải

Vai trò của Natri (Sodium) đối với cơ thể con người

Natri (Na, sodium) là một khoáng chất có vai trò thiết yếu đối với cơ thể con người. Nó cũng là một chất điện...

Chất điện giải là gì? Vai trò của chất điện giải đối với cơ...

Chất điện giải là các khoáng chất hoặc chất dịch mang điện tích. Các chất điện giải quan trọng trong cơ thể người là...

Tiêu điểm trong tuần

Kiến thức sinh học: quá trình hình thành loài bằng con...

Thực chất của sự hình thành loài mới là sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo...

Có thể bạn quan tâm

Bài viết mới nhất