Trang chủ Kiến Thức Phương trình phản ứng của CaO với H2O và một số loại...

Phương trình phản ứng của CaO với H2O và một số loại axit

0
101

CaO hay Canxi Oxit hoặc vôi sống có thể tác dụng với H2O và các axit như HCL, H2SO4, HNO3.

Phương trình hóa học

CaO và H2O:

CaO + H2O -> Ca(OH)2

CaO và HCL (dư):

CaO + 2HCL -> CaCl2 + H2O
CaO + H2O -> Ca(OH)2
Ca(OH)2 + 2HCL -> CaCl2 + 2H2O

CaO và H2SO(dư):

CaO + H2SO4 -> CaSO4 + H2O
CaO + H2O -> Ca(OH)2
Ca(OH)2 H2SO4 -> CaSO4 + 2H2O

CaO và HNO3 (dư):

CaO + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O
CaO + H2O -> Ca(OH)2
Ca(OH)2 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + 2H2O

Đọc tên các sản phẩm từ các phản ứng ở trên:

Ca(OH)2: Canxi hidroxit hoặc vôi tôi
CaCl2: Canxi Clorua
CaSO4: Canxi photphat
Ca(NO3)2: Canxi Nitrat

Nhận xét

  • Vôi sống phản ứng với axit (dư) sẽ tạo ra muối Canxi và nước
  • Nếu lượng axit không đủ (hoặc có thể nói là CaO dư) thì sẽ tạo ra sản phẩm khan là muối và canxi hidroxit. Nước sẽ tiếp tục phản ứng với CaO để tạo ra canxi hidroxit.

Viết bình luận

avatar