Trang chủ Kiến Thức NaCl -> Na -> NaOH -> NaHCO3 -> Na2CO3: các phương trình...

NaCl -> Na -> NaOH -> NaHCO3 -> Na2CO3: các phương trình hóa học

0
712

Bài viết này bao gồm các phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau đây: NaCl -> Na -> NaOH -> NaHCO3 -> Na2CO3.

2NaCl -> 2Na + Cl2 ↑ (điện phân nóng chảy)

2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 ↑

NaOH + CO2 (dư) -> NaHCO3

NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O

Các dung dịch NaOH, NaHCO3 và Na2CO3 đều không màu. Khi cô cạn, chúng sẽ có màu trắng.

Bạn có biết?

Bột nở hay NaHCO3

NaHCO3 đọc tên là Natri HidroCacbonat. Trong đời sống, nó thường được gọi là bread soda, cooking soda hay bột nở. Nó được dùng nhiều trong việc chế biến thực phẩm, nhất là làm bánh.

Lời kết

Bài viết này đã trình bày một số phản ứng hóa học hay gặp liên quan đến Natri. Chúc bạn vui và có một ngày học tập, làm việc hiệu quả.

Viết bình luận

avatar