Khái niệm, phân loại và ví dụ về chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái

0
3961

Chuỗi thức ăn là gì? Trong chuỗi thức ăn có những thành phần nào? Ví dụ về chuỗi thức ăn và cách phân loại? Nếu bạn đang có những thắc mắc kể trên thì bài viết này chính là câu trả lời dành cho bạn.

Khái niệm

Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước, vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau.

Ví dụ

Ví dụ về chuỗi thức ăn khá nhiều:

  • Tảo đơn bào -> giáp xác -> cá rô -> chim bói cá.
  • Cỏ -> cừu -> sói -> xác chết bị phân hủy-> vi khuẩn -> cỏ
  • Cây ngô -> sâu -> nhái -> rắn -> diều hâu.
Ví dụ về một chuỗi thức ăn dưới biển
Thành phần của chuỗi thức ăn

Chuỗi thức ăn gồm 3 thành phần như sau:

  1. Sinh vật sản xuất: đây có thể coi là mắt xích đầu của chuỗi thức ăn vì chúng trực tiếp tổng hợp ra chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Sinh vật sản xuất còn có tên gọi khác là sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật cung cấp. Ví dụ: cây xanh, nấm, tảo…
  2. Sinh vật tiêu thụ hay còn gọi là sinh vật dị dưỡng: không thể tự tổng hợp được các chất hữu cơ mà phải tiêu thụ các sinh vật khác. Ví dụ: các loài động vật.
  3. Sinh vật phân hủy: là vi khuẩn dị dưỡng hoặc nấm phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ.
Phân loại chuỗi thức ăn

Trong hệ sinh thái có 2 loại chuỗi thức ăn:

  1. Chuỗi thức ăn có sinh vật mở đầu là sinh vật sản xuất: bắt đầu bằng các sinh vật tự dưỡng, sau đến động vật ăn thực vật và tiếp nữa là các loài ăn thịt. Ví dụ: cỏ -> thỏ -> sói.
  2. Chuỗi thức ăn có sinh vật mở đầu là sinh vật phân hủy: bắt đầu bằng các sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ, sau đến các động vật ăn sinh vật phân giải và tiếp là các loài động vật ăn động vật. Ví dụ: mùn bã hữu cơ -> giun đất -> gà -> chó sói -> hổ -> vi khuẩn.

Loại thứ 2 là hệ quả của chuỗi thức ăn thứ nhất. Hai loại chuỗi thức ăn này hoạt động đồng thời, nhưng tùy nơi, tùy lúc mà một trong 2 chuỗi trở thành ưu thế.

Viết bình luận

avatar